Άσκηση 3 / Exercice 3

Un peu partout en Grèce, tu liras les inscriptions suivantes, habituellement en MAJUSCULES. Essaie de transcrire les inscriptions suivantes en majuscules.

 

εκπτώσεις

παρακαλώ ησυχία

απαγορεύεται το κάπνισμα

μην πατάτε το γκαζόν

γίνονται δεκτές πιστωτικές κάρτες

αλλαγές γίνονται μόνο με απόδειξη

   Conseil