ΣΚΕΠΤΙΚΟ και ΣΤΟΧΟΙ

Έχοντας πείρα επί σειρά ετών σε προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus το πλέον σοβαρό πρόβλημα που παρατηρείται είναι ο μικρός αριθμός αλλοδαπών φοιτητών που επιλέγουν την Ελλάδα ως χώρα υποδοχής. Ευρωπαίκές μελέτες αναφέρουν έναν αριθμό 500.000 φοιτητών που έχουν διακινηθεί έως τώρα.

Από αυτό τον τεράστιο αριθμό, το ίδρυμά μας δέχθηκε 19 φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1999, 42 το 2000 και φέτος αναμένεται ένας αριθμός 35 ατόμων. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει προσπάθειες εξάλειψης των παραπάνω προβλημάτων με διάφορες μεθόδους. Στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τα τελευταία έξι χρόνια έχουν δημιουργηθεί τμήματα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας που παρακολουθούν όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές. Πραγματοποιήσαμε έρευνα που κάλυψε όλους τους αλλοδαπούς φοιτητές με σκοπό να διερευνηθεί ο λόγος της απροθυμίας των ξένων φοιτητών να επιλέξουν την Ελλάδα ως χώρα υποδοχής. Σχεδόν όλοι απάντησαν ότι η κυριότερη αιτία είναι η άγνοια της γλώσσας. Οι ξένοι φοιτητές θεωρούν ότι δε θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους εξαιτίας της άγνοιας της γλώσσας. Αυτοί οι ίδιοι έδωσαν την ιδέα να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε οι φοιτητές να διδάσκονται τα Ελληνικά πριν να έρθουν στην Ελλάδα.

Ένα άλλο επίσης σοβαρό πρόβλημα είναι και το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως π.χ. γραφειοκρατικές διαδικασίες, προσφερόμενα μαθήματα, συνθήκες εκπαίδευσης, υποτροφίες, διαμονή, θέματα πρακτικής άσκησης, τρόπος ζωής κλπ.

Ο βασικός στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι να καλύψει με συστηματικό τρόπο τις ανάγκες που αναφέραμε και που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο που αποτελούν οι Ευρωπαίοι φοιτητές. Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα βοηθήσει τους αλλοδαπούς φοιτητές να:

α) διδαχθούν την Ελληνική γλώσσα από απόσταση πριν πάρουν μέρος σε κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγών και

β) να έχουν διαθέσιμη μία πηγή συστηματικής πληροφόρησης που να αφορά τα Ελληνικά πανεπιστήμια, την Ελλην. ακαδημαϊκή ζωή και κουλτούρα.

Το προτεινόμενο έργο θα δημιουργήσει τον κόμβο HELLO Net (Hellenic Enjoyable Language Learning On the Net) με σκοπό να παρέχει:

α) εκπαιδευτικό υλικό εντατικών μαθημάτων Ελληνικών για αρχάριους, για φοιτητές Ευρωπαϊκών χωρών που επιθυμούν να επισκευθούν την Ελλάδα στα πλαίσια κάποιου Ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγών. Το υλικό θα είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε μαθήματα από απόσταση μέσω του Διαδικτύου. Τα μαθήματα θα έχουν υποστήριξη πολυμέσων (κείμενο, ήχος, βίντεο), ενώ θα γίνεται χρήση και άλλων προσφερόμενων υπηρεσιών του διαδικτύου όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλε-συνεδρίαση κλπ. και όλα τα παραπάνω σε περιβάλλον φιλικό στον χρήστη και χωρίς χρέωση.

β) κόμβο στο διαδίκτυο (HELLO Net web site) όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πληροφορίες για τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα και την Ελλάδα και τον πολιτισμό της εν γένει. Οι πληροφορίες θα αποτελούν επίσης πολύτιμη βοήθεια στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που είναι επιφορτισμένοι με το συντονισμό προγραμμάτων κινητικότητας.Το πρόγραμμα προωθεί τη γνώση των γλωσσών και της κουλτούρας, και την Ευρωπ. διάσταση στην εκπαίδευση. Βοηθά τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές, προωθεί την εκπαίδευση από απόσταση, τη διάχυση των πληροφοριών και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των γλωσσών.

Το πρόγραμμα είναι καινοτόμο διότι:

-δημιουργεί διδακτικό υλικό για συγκεκριμένη ομάδα στόχο

-κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών

-καλύπτει ένα εμπορικό κενό

-θα είναι διαθέσιμο σε εικοσιτετράωρη βάση και από οποιοδήποτε μέρος

-κάνει χρήση διαφόρων διδακτικών μέσων

-προωθεί μία από τις λιγότερο διδασκόμενες γλώσσες στην Ευρώπη

-καθορίζει νέους ρόλους για το δάσκαλο