Συντονιστικό Ίδρυμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

 

Εταίροι
Α. Αμανατίδου Ο.Ε. Γραφικές Τέχνες
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
Universiteit Gent, BE
Universite de Liege, BE
Leader, Lingua Formazione Comunicazione Interculturale, IT
Sociedade da Lingua Portugesa, PT
Institut Universitaire de Formation des Maitres de Bourgogne, FR
Institut des Sciences et Techniques des Aliments de Bordeaux, FR
Universidad Politecnica de Valencia, ES